Společenská odpovědnost 

Aktivní pomoc globální komunitě

Divize Federal-Mogul Motorparts je součástí společnosti Federal-Mogul LLC, kterou sjednocuje její poslání zachovat životní prostředí a šetřit zdroje. Jako globální organizace jsme se zavázali podporovat místní komunity a usilovat o zdravější a produktivnější svět.  Naším cílem je prosazovat postupy, které podporují péči o životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců, aktivně rozšiřovat komunity, ve kterých pracujeme a žijeme, a vyvíjet inovativní řešení ke snížení emisí skleníkových plynů a částic.

Výrobky

Inovace výrobků klade důraz na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a výkon. Nejnovější nabídku představují nové brzdové destičky Wagner® OEX zajišťující o 15 metrů kratší brzdnou dráhu* a brzdy Ferodo® Eco-Friction® navržené pomocí materiálů šetrných k životnímu prostředí ještě před očekávaným vydáním právních předpisů pro těžké kovy. Divize Federal-Mogul Motorparts kromě toho nadále provádí značné investice do školení na pracovišti, online a na vyžádání pro automechaniky, která jim pomáhají doplňovat si dovednosti o nejnovější informace z oblasti instalace náhradních dílů. Divize Federal-Mogul Motorparts se dále zavázala, že bude spotřebitele vzdělávat v otázce významu rozlišování v nabídce náhradních dílů, a to prostřednictvím probíhající online informační kampaně Parts MatterTM.

*Výsledky založené na testování brzdného výkonu při 95 km/h, které provedla společnost Link Engineering Company a při kterém se porovnávaly brzdové destičky Wagner s destičkami konkurentů ve vozidlech 2014 F-150, 2011 Toyota RAV4 a 2013 Chevrolet Tahoe.

V uplynulých několika letech získaly výrobky společnosti Federal-Mogul uznání od organizací PACE, The Auto Care Association, The Automotive Communication Council, The Car Care Council Woman’s Board a řady dalších.

Veřejnost

Ve společnosti Federal-Mogul jsme živou součástí komunit, ve kterých pracujeme a žijeme. Naši zaměstnanci se po celém světě účastní místních charitativních akcí, od dobrovolnictví přes získávání financí a shromažďování potravin pro místní potravinářské banky, po pořádání akcí darování krve, podporu škol a nemocnic, zlepšování životních podmínek ve venkovských oblastech a přispívání k ochraně životního prostředí pomocí organizovaných úklidových akcí a zalesňování.

Jako společnost podporujeme důležitou práci neziskových organizací, které poskytují pomoc při katastrofách, a povzbuzujeme naše zaměstnance k účasti na osvětových aktivitách. Hrdě také podporujeme místní záchranáře a vojenské veterány a pravidelně se zapojujeme do řady místních programů v zemích, ve kterých působíme. 

Společnost Federal-Mogul se nadšeně zapojuje do otázek vzdělávání dětí všech věkových kategorií na celém světě a účastní se poradenských programů, které pomáhají studentům v jejich vzdělávání.  Celosvětově jsme například dobrovolně doplňovali knihy do knihoven, budovali školy a učili třídy, abychom pomohli studentům dosáhnout jejich cílů ve vzdělání.  Máme také řadu místních programů, které odměňují děti našich zaměstnanců za vynikající akademické výsledky.

Životní prostředí

V roce 2013 jsme si stanovili tříletý cíl k dosažení 3% snížení emisí skleníkových plynů (GHG) do konce roku 2016. V roce 2015 jsme náš cíl, normalizovaný podle úrovně výroby, překročili o více než 3 %.

Jak těchto výsledků dosahujeme? Od jednoduchých změn, jako např. častější využití osvětlení LED a vylepšení vytápění a chlazení, až po postupy odstavování výrobních zařízení, která se nepoužívají. Každé z těchto opatření přispívá ke snížení emisí elektrické a stacionární energie. Když tyto změny vynásobíte našimi více než 115 výrobními zařízeními po celém světě, čísla se ještě zvýší – v roce 2015 jsme snížili emise skleníkových plynů o 6 % v porovnání s výchozím stavem.  Jako ekologicky uvědomělá korporace se společnost Federal-Mogul již více než 10 let zapojuje do aktivit snižování energetické náročnosti.  Tyto aktivity vedly ke snížení emisí skleníkových plynů. Od roku 2012 kromě toho podáváme zprávy o změnách klimatu do projektu Carbon Disclosure Project (CDP).

Závazek společnosti Federal-Mogul vůči životnímu prostředí se neomezuje pouze na vývoj trvale udržitelných technologií motorů, které snižují emise. Společnost byla jednou z prvních na světě, která zavedla kompletní řadu brzdových destiček s nízkým nebo nulovým obsahem mědi, a to více než deset let před schválením právního předpisu, který zakazuje používání mědi z důvodu nepříznivých dopadů na životní prostředí. K dnešnímu dni je brzdovými destičkami naší značky Eco-Friction® vybaveno více než 2,5 milionu vozidel po celém světě.

Přečtěte si celou zprávu Firemní společenská odpovědnost (CSR)