Společnost Federal-Mogul Motorparts je průkopníkem v nové éře v oblasti podpory zákazníků

Gurus Onsite (na místě):V rámci projektu Garage Gurus byla vyvinuta řada odborných lekcí a kurzů, které se konají v účelově vybudovaném zařízení projektu Garage Gurus v Nizozemí nebo v regionálních střediscích. Umožňují tak technikům neustále budovat svou kariéru a udržovat krok s rozvíjejícími se technologiemi automobilového trhu.

Gurus On-the-Go (v terénu): Skupina technologicky vybavených dodávek na cestách po dílnách, kde předvádí a školí personál ohledně nejnovějších nástrojů, řešení v oblasti náhradních dílů a technologií. Tato služba bude zpočátku dostupná v sedmi zemích (Francie, Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko, Rusko a Srbsko), postupně s vývojem programu bude služba rozšířena do dalších zemí.

Gurus Online: Online technická školení, která jsou nepřetržitě dostupná a pomáhají vzdělávat a rozvíjet znalosti o automobilových systémech, součástech a údržbě. Webové stránky obsahují interaktivní výukové moduly, technické tipy a videoprůvodce s radami ohledně odstraňování problémů. Na stránkách naleznete kromě možnosti se spojit s technickým týmem Garage Gurus, taky fórum, ve kterém spolu mohou všichni uživatelé komunikovat a získávat užitečné rady.

Gurus On-Call (na telefonu): Techničtí odborníci jsou k dispozici na telefonu, aby vám poskytli okamžité odpovědi na otázky ohledně výrobků a diagnostiky, kdykoli je budete potřebovat. Tým dohromady hovoří šesti jazyky a pokrývá 30 zemí.

„Hlavním záměrem Garage Gurus je spojit se s mechaniky a pomáhat těm, kteří mají ušpiněné ruce a montují součástky každý den, a to celý den v jednom kuse,“ pokračuje Staal. „Věříme, že vyškolení a informovaní technici jsou srdcem rychle se rozvíjejícího odvětví autoopravárenství. I ti nejzkušenější technici vědí, že se nikdy nepřestanete učit, proto chceme být zdrojem technických informací a podpory, na kterou se mohou spolehnout.“

Tento projekt je převzat z uznávaného systému společnosti Federal-Mogul Motorparts v USA. Byl upraven tak, aby vyhovoval specifickým výzvám náročných trhů v Evropě, Africe a na Blízkém východě. Projekt Garage Gurus obsahuje a nahrazuje F-M Campus, marketingový podpůrný program FM4Me a ETCC (European Technical Call Center). Kombinace předchozích vzdělávacích, podpůrných a propagačních programů přináší zákazníkům v celém regionu značný přínos se všemi dostupnými zdroji pod jednou střechou.

„Věříme, že projekt Garage Gurus je nejkomplexnějším nástrojem podpory dostupným na trhu s autopříslušenstvím,“ vysvětluje Staal. „Společnost Federal-Mogul Motorparts je jedním z předních světových dodavatelů výrobků s prvovýrobní kvalitou na trhu s autopříslušenstvím a přišli jsme s obrovským množstvím znalostí a zkušeností. Prostřednictvím projektu Garage Gurus jsme schopni tyto znalosti poskytnout našim zákazníkům a celému trhu s autopříslušenstvím.“

Další informace o projektu Garage Gurus, z automobilového odvětví či možnost se spojit s rostoucí komunitou naleznete na www.fmgaragegurus.eu.